Selecteer een pagina

Privacy Statement

De General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, zal per 25 mei 2018 van kracht zijn binnen de gehele Europese Unie.

In deze verklaring wordt een beschrijving gegeven van de informatie die Stukadoorsbedrijf F. Muis verwerkt van derden, waarom dit benodigd is en welke rechten een individu heeft met betrekking tot het inzien, overdragen of het verwijderen van persoonsgegevens.  Tevens wordt informatie verstrekt over de wijze waarop Stukadoorsbedrijf F. Muis omgaat met haar leveranciers in het kader van de AVG.  Voor vragen omtrent dit document en de inhoud hiervan kan een e-mail verzonden worden naar info@stukadoorsbedrijfmuis.nl.

2. gegevensverwerking

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gegevens die Stukadoorsbedrijf F. Muis verwerkt:

  • NAW-bedrijfsgegevens;
  • administratieve bedrijfsgegevens (bank- en incassogegevens) ten behoeve van facturatie;
  • contactgegevens van het administratief-, technisch- en/of tekenbevoegd contactpersoon binnen bedrijven ten behoeve van facturatie, ondersteuning en informatieverstrekking;
  • namen en telefoonnummers van medewerkers ten behoeve van administratieve, bedrijfsmatige en dienstverlenende ordening;
  • facturen, offertes en betalingsgedrag van bedrijven ten behoeve van de administratie;
  • e-mailverkeer dat van en naar Stukadoorsbedrijf F. Muis verzonden wordt ten behoeve van de dienstverlening;
  • tekstuele en handmatige registratie door een medewerker van Stukadoorsbedrijf F. Muis van de gevoerde (telefonische) gesprekken voor ondersteuningsdoeleinden;

2.1. bewaartermijn

Vanuit de Europese Unie is voor de wet AVG geen limiet aangaande het bewaren van zakelijke (persoons)gegevens vastgesteld. Indien er geen noodzaak meer toe is om gegevens te bewaren zal Stukadoorsbedrijf F. Muis zich hier van ontdoen en conform fiscale en/of juridische bepalingen verwijderen uit haar systemen.

2.2. inzien, overdracht of verwijderen van persoonsgegevens

Personen waarvan Stukadoorsbedrijf F. Muis gegevens opslaat hebben het recht om deze informatie in te zien, over te dragen en/of te laten verwijderen uit de systemen. Hiervoor kan het individu een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@stukadoorsbedrijfmuis.nl